VisitOstrava!!! Oficiální průvodce Ostravou

3K platforma Destinačního managementu TO Ostravsko

3K platforma destinačního managementu TO Ostravsko je zajišťována prostřednictvím jednání Poradního orgánu, který je tvořen zástupci destinačního managementu TO Ostravsko, krajské destinační společnosti, samosprávy, podnikatelských subjektů a zástupců turistických atraktivit v oblasti. Poradní orgán se setkává min. 2 x ročně, případně častěji dle aktuální potřeby. V mezidobí v případě potřeby probíhají elektronická, telefonická nebo osobní jednání separátně. Poradní orgán koordinuje aktivity směřující k rozvoji turistické oblasti Ostravsko a jejich propagaci.

Poradní orgán je složen ze zástupců následujících organizací:

 

Termíny setkání Poradního orgánu:

30. 3. 2021 (online)

28. 7. 2021

14. 12. 2021

11. 3. 2022 (v rámci veletrhu Dovolená)

6. 9. 2022

3. 3. 2023 (v rámci veletrhu Dovolená)

6. 6. 2023 (online)

Jmenný seznam na vyžádání.

 

Na nižší úrovni funguje pravidelné setkávání Pracovní skupiny infocenter a pracovníků v cestovním ruchu TO Ostravsko, schůzky Pracovní skupiny OSTRAVACARD a jednání Pracovní skupiny Ostravské Vánoce.

 

Pracovní skupina infocenter a pracovníků v cestovním ruchu

Komunikace z hlediska organizace, produktů a marketingu cestovního ruchu probíhá prostřednictvím pracovní skupiny infocenter OSTRAVAIFO!!!

Setkávání: pravidelně 1x měsíčně

Místo: Vila Tereza, Ostrava

Počet zúčastněných osob: 8-12

Jmenný seznam a termíny na vyžádání.

 

Pracovní skupina OSTRAVACARD!!!

Zabývá se produktem TO Ostravsko.

Setkávání: 4x ročně

Místo: Vila Tereza, Ostrava

Počet zúčastněných osob: 3-5 osob

Jmenný seznam a termíny na vyžádání.

 

Pracovní skupina Ostravské Vánoce

Pravidelné setkání týmu za účelem přípravy a koordinace akce.

Setkávání: pravidelně 2x měsíčně

Místo: Vila Tereza, Ostrava

Počet zúčastněných osob: 6–9

Jmenný seznam a termíny setkávání na vyžádání.

Sdílet Tisk

Turistická informační centra OSTRAVAINFO!!! Turistická informační centra OSTRAVAINFO!!!

Pobočka Elektra

Infocentrum Elektra

Jurečkova 1935/12

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Věž

Infocentrum Věž

Prokešovo náměstí 1803/8

Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Přívoz

Infocentrum Přívoz

Nádražní 164/215

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Svinov

Infocentrum Svinov

Peterkova 1152/14

721 00 Ostrava Svinov

Pobočka Jih

INFO JIH!!!

Horní 1664/63a

70030 Ostrava - Jih