VisitOstrava!!! Oficiální průvodce Ostravou

S kolem kolem těžních věží a kolonií

S kolem kolem těžních věží a kolonií

Objevte surovou krásu Ostravy

Železárny, ocelárny, lisovny, válcovny, doly a těžní věže, ale také kolonie, ve kterých bydleli zaměstnanci těchto továren a podniků, tvoří výrazné dominanty Ostravy. Ta se díky své industriální historii stala populární turistickou destinací. Nasedněte na kolo a vydejte se poznat tuto její tvář z nevšedního pohledu.

Okružní trasa začíná u hornického muzea Důl Michal. Atmosféru v muzeu umocňuje fakt, že je ponecháno ve stavu, jako by jej horníci opustili teprve nedávno. Nabízí komentovanou prohlídku Cesta horníka do práce, která návštěvníkům přiblíží vše, co musel horník absolvovat, než sfáral do dolu a představí technické zázemí dolu. Pokud se nechcete zdržovat, je možné si prohlédnout pouze venkovní část areálu.

Od dolu Michal se vydejte po ulici Radniční, odbočte vlevo na Čs. armády a pokračujte po Michálkovické. Cestou budete míjet těžní věž dolu Petr Bezruč. Ten patřil v místním těžebním revíru k vůbec nejhlubším – těžilo se v hloubce až 1 368 metrů! Práce kvůli tomu byla ztížena o vysoké teploty, které v takových hloubkách dosahovaly i 40°C.

Přes Slezskou Ostravu, podél řeky Ostravice a následně Odry, dojedete až do Koblova, odkud po cyklostezce G dorazíte na Landek. Kromě toho, že je to přírodní památka, kde se nachází rozhledna a sportovní areál, tyčí se zde těžní věž bývalého dolu Anselm. Díky ní mohou návštěvníci dalšího hornického muzea - Landek Park - jezdit na prohlídky těžním výtahem pod zem, aby zhlédli důlní expozici, kterou je rádi provedou bývalí horníci. Další část expozice je věnována báňskému záchranářství. Na Landeku najdete sochu Petřkovické venuše, jež zde byla objevena roku 1953 a má netypický štíhlý tvar.

Cestou z Landeku se dejte nyní podél řeky Odry. Mimo jiné budete míjet bývalý důl Odra. Jeho těžní věž byla sice zbourána, ale stále stojí budovy koupelny, strojovny, vrátnice a správní budovy, které jsou kulturní památkou.

Pokračujte až do katastru Nové Vsi, kde stojí výdušná jáma dolu Ignát z roku 1906. Výdušná jáma, jinak také větérka, je unikátní díky své kruhové stavbě. V blízkých ulicích Západní a Mendělejevova jsou k vidění domky bývalé kolonie, kde žili zaměstnanci místní chemičky, které se říkalo Dusíkárna (původní název byl Československá továrna na dusíkaté látky).

Dejte se na ulici Chemickou a následně Přemyslovců. To už se nacházíme v Mariánských Horách, kde bylo (a stále je) kolonií několik. Domky v koloniích se často dělily na dělnické a úřednické a tomu odpovídalo vybavení a velikost bytů. Stavěny byly mnohdy z pálených cihel. V místech, kde se ulice Přemyslovců křižuje s hlavní ulicí 28. října, stával hostinec U Koule, podle kterého bylo přezdíváno kolonii Horní právě Kolonie U Koule. Kolonie Horní je dobře zachována, a proto upoutává pozornost nejen výletníků, ale také odborné veřejnosti. Z ulice 1. máje můžete odbočit do ul. Bendlovy či Slévárenské a podívat se na vlastní oči. Projíždět budete i okolo osady Červeného kříže, jejíž výstavbu financovalo právě toto sdružení ve 20. a 30. letech 20. století.

Další částí Ostravy, kterou v rámci cyklovýletu navštívíte, jsou Vítkovice, populární především díky areálu bývalých železáren a dolu Hlubina - Dolním Vítkovicím. Stranou od mainstreamu - zavedeme vás do míst, kde zaměstnanci této slavné továrny žili.

Na severu mezi ulicí Mírovou a Ruskou stojí kolonie Westend, jedna z nejstarších dochovaných hutnických kolonií na Ostravsku, postavená v letech 1878-1879. Po obou stranách Mírového náměstí, vpravo i vlevo od kostela sv. Pavla, stojí U-hausy, pavlačové polyfunkční domy. Ubytováváni zde byli přední dělníci, mistři a nižší úředníci. Většina bytů byla jednopokojových.

Asi nejznámější je vítkovická Štítová kolonie v ulicích Nerudova a Lidická, kterou cyklostezka prochází. Je zde 32 dvoupodlažních dvojdomků a svým vzhledem vás přesunou do Anglie.

Největší hutní dělnickou kolonií na Ostravsku je Josefínská kolonie. Rozkládá se mezi ulicí Ocelářskou na východě a Okružní na západě a jihu, Kotěrovou na severu. V současné době procházejí kolonií ulice Erbenova, Ryskova, Obránců míru, Kovářská, Floriánova, Sirotčí a Rudná. S Josefínskou kolonií sousedí Ocelářská kolonie.

Jeďte po ulici Výstavní. Po pravé straně uvidíte nejstarší vítkovickou stavbu – empírový zámeček Rothschildů, kteří byli majiteli Vítkovických železáren. Napojte se na cyklostezku B a poté pokračujte přes sad Dr. Milady Horákové. Dříve zde býval židovský hřbitov. Po ulici Varenská a Českobratrská se dostanete zpět do centra Moravské Ostravy.

Tam se tyčí těžní věž dolu Jindřich. Spolu s ní zůstala zachována ještě jámová budova. Hornická kolonie, náležející k dolu, byla zbourána, aby ustoupila moderní panelové výstavbě. V přílehlé ulici Bieblova (č. p. 6 a 8) najdete pouhé dva domy, které původně do kolonie patřily.

Z Moravské Ostravy se dejte zpět na Slezskou po lávce za Vyhlídkovou věží Nové radnice, po cyklostezce F. Tou dojedete až do Heřmanic, přičemž budete míjet Heřmanický pivovar. Kromě chutného piva nabízí vynikající českou kuchyni.

Ulicí Vrbická, která navazuje na Československé armády, dojedete zpět na začátek výletu, k hornickému muzeu Michal.

Délka: 35 km

Obtížnost: Náročnější okružní trasa pro cyklisty, kteří se nezaleknou městského provozu, je vedená po cyklostezkách, vyhrazených pruzích na rušných komunikacích i místních cestách.

Naše tipy:

  • Hornickou atmosféru můžete kromě muzea v Dole Michal nasát také v hospodě U Cingra (tento název nesl Důl Michal v dobách socialismu) umístěné v prostorách důlních koupelen.
  • Kulinářské zážitky i velmi neotřelý interiér (a vlastně i exteriér) v Michálkovicích nabízí restaurace [49], která sídlí na hlavní místní tepně - ulici ČSA - v domku hornické kolonie.

Parkování: u Dolu Michal nebo v přilehlých ulicích

Dostupnost veřejnou dopravou: trolejbusem linky 104 na konečnou zastávku "Michálkovice"

 

Sdílet Tisk

Důl Michal v Michálkovicích, foto ŠimčíkDůl Petr Bezruč, foto Jan KrálLandek Park a důl Anselm, foto Boris RennerPozůstatky dolu OdraDomky v kolonii u chemičky, ul. ZápadníVětérka IgnátDomky v Horní koloniiVítkovice - kostel sv. Pavla, Štítová kolonie, U-Haus, foto Adam ŠodekVítkovický zámek, foto Roman PolášekŠtítová kolonie ve VítkovicíchDůl Jindřich

S kolem kolem těžních věží.gpx (0.21 MB)

Turistická informační centra OSTRAVAINFO!!! Turistická informační centra OSTRAVAINFO!!!

Pobočka Elektra

Infocentrum Elektra

Jurečkova 1935/12

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Věž

Infocentrum Věž

Prokešovo náměstí 1803/8

Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Přívoz

Infocentrum Přívoz

Nádražní 164/215

702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Pobočka Svinov

Infocentrum Svinov

Peterkova 1152/14

721 00 Ostrava Svinov

Pobočka Jih

INFO JIH!!!

Horní 1664/63a

70030 Ostrava - Jih